OFERTA / audyt bezpieczeństwa (KRI)

doświadczenie: ponad 10 lat, w ostatnim ponad 100 zadań audytowych !!!

AUDYT – BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI)

 

3000,00 zł   netto

SPECJALNA OFERTA:

dla jednostek samorządu terytorialnego cena znacząco niższa; ustalana indywidualnie po kontakcie mail. 

INFORMACJA

audyt – Bezpieczeństwo Informacji Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI)

podstawa prawna § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia RM z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
obowiązkowy dla wszystkich jednostek administracji publicznej co roku

 Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej (EIUAP)

Dyrektor zarządzający: Andrzej Hawran
audytor  wewnętrzny , radca  prawny