Prawo budowlane
dział administracji publicznej obejmujący kwestie związane z etapami budowy obiektów, takich jak budynki i budowle.

Przykładowe czynności Kancelarii ww. sprawach:
1. porada prawna,
2. sporządzanie pism w sprawach,
3. wnioski, odwołania
4. reprezentacja przed sądem administracyjnym
5. prowadzenie spraw.

Przykładowe sprawy o sprawie:
1. pozwolenia na budowę
2. warunków zabudowy
3. inwestycji budowlanych o charakterze deweloperskim;
4. inwestycji drogowych;
5. inwestycji liniowych;
6. inwestycji w zakresie budowy nośników reklamowych;
7. inwestycji w zakresie budowy wież telefonii komórkowej;
8. inwestycji w zakresie budowy farm oraz elektrowni wiatrowych, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, stacji uzdatniania wody;
9. rent planistycznych oraz opłat adiacenckich;
10. środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia;
11. legalizacji samowoli budowlanej.