Prawo podatkowe
regulacje zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnych podatków.

Przykładowe czynności Kancelarii ww. sprawach:
1. porada prawna,
2. sporządzanie pism w sprawach,
3. wnioski, odwołania
4. reprezentacja przed sądem administracyjnym
5. prowadzenie spraw
6. uczestnictwo w kontrolach podatkowych.

Przykładowe sprawy o sprawie:
1. wpływów z prowadzonej działalności,
2. nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania (PIT, CIT),
3. posiadania majątku w całości lub jego składników (podatek od nieruchomości, podatek od spadków i darowizn),
4. wydatków w formie „podatkowej” części ceny (VAT, akcyza).