EIUAP.PL

Wdrażanie i kontrola sytemu RODO

Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej (zwany dalej: EIUAP):

przeprowadza ocenę zewnętrzną audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

ocena zewnętrzna audytu wewnętrznego, o której mowa w standardzie 1312

podstawa prawna: komunikat MRiF z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych w zw. z art. 273 ust. 2 i art. 272 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

obowiązkowa w jednostkach, w których jest prowadzony audyt wewnętrzny w okresach nie krótszych niż co 5 lat