OFERTA / OCENA ZEWNĘTRZNA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

doświadczenie: ponad 10 lat, w ostatnim ponad 100 zadań audytowych !!!

 

ZORGANIZOWANA I PROFESJONALNA

 OCENA ZEWNĘTRZNA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

  

3500,00 zł   netto

SPECJALNA OFERTA :

dla jednostek samorządu terytorialnego cena znacząco niższa; ustalana indywidualnie po kontakcie mail. 

 

 INFORMACJA

ocena zewnętrzna audytu wewnętrznego, o której mowa w standardzie 1312

podstawa prawna: komunikat MRiF z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych w zw. z art. 273 ust. 2 i art. 272 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

obowiązkowa w jednostkach, w których jest prowadzony audyt wewnętrzny

w okresach nie krótszych niż co 5 lat

PODMIOT OCENIAJĄCY

Ocenę zewnętrzną audytu wewnętrznego przeprowadza osoba posiadająca:

  1. ponad pięcioletnie doświadczenie w praktyce audytu wewnętrznego,
  2. doświadczenie w praktyce audytu wewnętrznego w ponad 10 jednostkach administracji publicznej
  3. wiedzę teoretyczną w zakresie audytu wewnętrznego poświadczoną uprawnieniami audytora wewnętrznego, o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych,
  4. doświadczenie w wykonywaniu oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego w ponad 10 jednostkach administracji publicznej.

Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej (EIUAP)

Dyrektor zarządzający: Andrzej Hawran
audytor  wewnętrzny , radca  prawny