Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej (EIUAP):

sektor działalności skierowany na świadczenie wysoko specjalistycznych usług dla administracji publicznej samorządowej i rządowej wykonywany przez praktyków ze stosownymi uprawnieniami.

Usługi specjalistyczne dla administracji publicznej obejmują:

  1. kontrolę zarządczą
  2. audyt wewnętrzny
  3. ochronę danych osobowych
7