Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej (EIUAP):

sektor działalności, skierowany na świadczenie wysokospecjalistycznych usług dla administracji publicznej samorządowej i rządowej wykonywany przez praktyków ze stosownymi uprawnieniami.

Usługi specjalistyczne obejmują:

  • wdrażanie systemu kontroli zarządczej

  • świadczenie usługi audytu wewnętrznego

  • przeprowadzanie oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego

  • przeprowadzanie audytu zewnętrznego zleconego

  • przeprowadzanie audytu dostępności

  • wykonywanie kontroli wewnętrznej

7