EIUAP.PL

Ochrona danych osobowych

AUDYT DOSTĘPNOŚCI:

audyt dostępności architektonicznej badanie otoczenia budynków, komunikacji wewnątrz budynku (dokumentacja fotograficzna, testy)

audyt dostępności cyfrowej badanie stron internetowych, mobilnych

audyt dostępności informacyjno-komunikacyjnej badanie środków wspierania komunikacji, technicznego wspierania słabosłyszących, stosowanie tekstów odczytywania maszynowego

audyt dostępności organizacyjny badanie zorganizowanego systemu pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami