Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej:

 1. wdraża zintegrowany system Kontroli Zarządczej (zwany dalej: ZS KZ),
 2. kontroluje funkcjonujące systemy kontroli zarządczej

w jednostkach sektora finansów publicznych wydając certyfikat jakości Kontroli Zarządczej.

UWAGA:

KONTROLA ZARZĄDCZA, TO NIE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ISO;

ISO KORZYSTA Z WZORCÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ OGŁOSZONYCH PRZEZ MINISTRA FINANSÓW.

WYKONYWANIE JEDYNIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM ISO, NIE SPEŁNIA OCZEKIWAŃ USTAWODAWCY W ZAKRESIE WYKONYWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ.

WDROŻENIE

EIUAP wdraża ZS KZ, który obejmuje działaniem wszystkie standardy kontroli zarządczej określone przez Ministra Finansów oraz wytyczne płynące z Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Wdrożenie ZS KZ polega na:

 1. wprowadzeniu procedur kontroli zarządczej, w tym w zakresie:
  1. delegowania uprawnień,
  2. określanie celów i zadań (monitoring, ocena realizacji),
  3. analizy ryzyka z reakcją na ryzyko,
  4. identyfikacji mechanizmów kontroli,
  5. identyfikacji wykonywanych tych samych czynności, przez dwie komórki organizacyjne,
  6. ochrony zasobów,
  7. komunikacji wewnętrznej;
 2. szkoleniu pracowników z wydaniem certyfikatu;
 3. monitoring wykonywania i funkcjonowania wprowadzonego zintegrowanego systemu kontroli zarządczej.

Wdrożenie kończy się wydaniem certyfikatu jakości Kontroli Zarządczej.

Wdrożenie ZS KZ w ciągu 2 m-cy.

Zintegrowany system Kontroli Zarządczej (zwany: ZS KZ) jest systemem współdziałającym z zintegrowany system Audytu Wewnętrznego (zwany: ZS AW; por. zakładka: Wdrażanie i kontrola audytu wewnętrznego). 

 KONTROLA

EIUAP bada funkcjonujący system kontroli zarządczej, pod względem spełnienia oczekiwań określonych w standardach kontroli zarządczej Ministra Finansów oraz wytycznych płynących z Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Badanie funkcjonującego systemu kontroli zarządczej polega na ustaleniu, czy:

 1. są właściwie wdrożone standardy kontroli zarządczej określone przez Ministra Finansów,
 2. są właściwie wykonywane standardy kontroli zarządczej
 3. test funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.

Badanie kończy się wydaniem opinii i rekomendacji o funkcjonującym systemie kontroli zarządczej.

Badanie funkcjonującego systemu kontroli zarządczej w ciągu 2 tygodni.