Podział majątku wspólnego
po ustaniu wspólności do rzeczy przez małżonków, wspólników spółek, współwłaścicieli.

 

Przykładowe czynności Kancelarii ww. sprawach:
1. porada prawna,
2. sporządzanie pism w sprawach,
3. postępowania pojednawcze,
4. umowy,
5. pozwy,
6. reprezentacja przed sądem,
7. prowadzenie spraw.

 

Przykładowe sprawy związane z:
1. przygotowywanie umów o podział majątku, w tym z nierównym działem,
2. ustalamy zasady rozliczeń,
3. prowadzimy negocjacje ze stroną przeciwną,
4. współpraca z mediatorem rodzinnymi, rzeczoznawcą majątkowym, kancelarią notarialną.