Sprawy z portalu Allegro
w zakresie nie wywiązywania się z umów zawartych między stronami na portalu Allegro.

Przykładowe czynności Kancelarii ww. sprawach:
1. porada prawna,
2. sporządzanie pism w sprawach,
3. postępowania pojednawcze
4. umowy
5. pozwy
6. reprezentacja przed sądem
7. prowadzenie spraw.

 

Przykładowe sprawy związane z:
1. nie dostarczenie zakupionego towaru
2. przesłanie niezgodne z umową
3. nie dokonanie zwrotu zapłaconej ceny za zwrócony towar.