Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne sprawy dotyczące przymusowego wykonania orzeczeń i innych aktów wydanych w sprawach cywilnych, które stanowią tytuły egzekucyjne.   Przykładowe czynności Kancelarii ww. sprawach: 1. porada prawna, 2. sporządzanie pism w sprawach, 3. pozew...

Sąd elektroniczny

Sąd elektroniczny prowadzi postępowania upominawcze – postępowanie odrębne uregulowanym w Kodeksie postępowania cywilnego, zmierzające do szybkiego uzyskania tytułu egzekucyjnego przez wierzyciela wysuwającego roszczenie pieniężne, którego dłużnik nie kwestionuje....

Gry hazardowe

Prawo gier hazardowych oparte na ustawie o grach hazardowych.   Przykładowe czynności Kancelarii ww. sprawach: 1. porada prawna, 2. sporządzanie pism w sprawach, 3. wnioski, odwołania, skargi 4. reprezentacja przed sądem administracyjnym 5. prowadzenie spraw....

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe regulacje zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnych podatków. Przykładowe czynności Kancelarii ww. sprawach: 1. porada prawna, 2. sporządzanie pism w sprawach,...