podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności do rzeczy przez małżonków, wspólników spółek, współwłaścicieli.   Przykładowe czynności Kancelarii ww. sprawach: 1. porada prawna, 2. sporządzanie pism w sprawach, 3. postępowania pojednawcze, 4. umowy, 5. pozwy, 6....

sprawy z portalu Allegro

Sprawy z portalu Allegro w zakresie nie wywiązywania się z umów zawartych między stronami na portalu Allegro. Przykładowe czynności Kancelarii ww. sprawach: 1. porada prawna, 2. sporządzanie pism w sprawach, 3. postępowania pojednawcze 4. umowy 5. pozwy 6....

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowanie upominawczym – postępowanie odrębne uregulowanym w Kodeksie postępowania cywilnego, zmierzające do szybkiego uzyskania tytułu egzekucyjnego przez wierzyciela wysuwającego roszczenie pieniężne, którego dłużnik nie kwestionuje....

Prawo bankowe

PRAWO BANKOWEsprawy związane z funkcjonowaniem działalności banków. Przykładowe czynności Kancelarii:1. porada prawna,2. reprezentacja przed sądem,3. opiniowanie zobowiązań4. sporządzanie umów. Przykładowe sprawy o:1. zasady tworzenia i organizację banków 2. zasady...

Prawo pracy

Prawo pracy obejmuje regulacje w zakresie stosunku pracy pracownika i pracodawcy. Przykładowe czynności Kancelarii ww. sprawach: 1. porada prawna, 2. sporządzanie pism procesowych w sprawach, 3. reprezentacja przed sądem. Przykładowe sprawy o: 1. ustalenie istnienia...