Odszkodowania

Odszkodowania dochodzone od ubezpieczycieli i innych podmiotów, w tym osób fizycznych i prawnych. Przykładowe czynności Kancelarii ww. sprawach: 1. porada prawna, 2. sporządzanie pism w sprawach, 3. postępowania pojednawcze 4. pozwy 5. reprezentacja przed sądem 6....

Prawo ubezpieczeń

Prawo ubezpieczeń społecznych: obejmuje regulacje w zakresie ubezpieczeń społecznych; stosunki prawne z ZUS.   Przykładowe czynności Kancelarii ww. sprawach: porada prawna, sporządzanie pism procesowych w sprawach, reprezentacja przed sądem prowadzenie spraw....

Prawo gospodarcze

PRAWO GOSPODARCZE sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.   Przykładowe czynności Kancelarii: porada prawna, sporządzanie pism procesowych w sprawach gospodarczych, reprezentacja przed sądem,...

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne obejmuje zespół norm wykonywanych przez organy administracji publicznej. Przykładowe czynności Kancelarii ww. sprawach: 1. porada prawna, 2. sporządzanie pism w sprawach, 3. wnioski, odwołania 4. reprezentacja przed sądem 5.administracyjnym 6....

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Majątkowe prawa i obowiązki zmarłego z reguły przechodzą na inny podmiot (w szczególności na spadkobierców); nie wygasają.   Przykładowe czynności Kancelarii ww. sprawach:...

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne i opiekuńcze obejmuje sprawy regulujące stosunki prawne w rodzinie (niemajątkowe i majątkowe), jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnętrzne rodziny jak i z osobami trzecimi. Przykładowe czynności Kancelarii ww. sprawach: 1. porada prawna, 2....